VN-verdrag

 

Plan van Aanpak VN-Verdrag Eindhoven
Wat is er sinds het indienen van de motie “Eindhovense inclusie Agenda” van PvdA aan het college, mei 2016, gebeurd? Nou een heleboel kunnen we wel zeggen.

In de laatste helft van 2016 is het PGE begonnen aan een inventarisatie. Wat gaat er al goed in Eindhoven, maar ook waar lopen mensen met een beperking tegenaan, waardoor zij niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Deze inventarisatie is breed uitgezet en met veel verschillende partijen en op veel onderwerpen besproken.
Deelnemende partijen waren o.a.: PGE, PvdA, Markieza,Groeirijk,PGB ambassadeurs, Stichting Eigen Regie, El Islaah, Kans-Sien-Plus, Platform VG ZoB. NAH Netwerk, KBO, Zonnebloem, OVO, Adviesraad Leerlingenvervoer,Berkenschutse, Kon. Visio, Fontys HRM en Psychologie, Cliëntenraad SZ, Cliëntenraad SW, STAP, Cliëntenraad UWV, Gemeente (Wonen) samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, en gemeente Sportformule.

 

Uitgebreide vragenlijsten zijn tijdens bijeenkomsten  besproken  en later ook nog uitgezet op de onderwerpen: Wonen, Onderwijs, Sport, Werk, Toegankelijkheid Openbaar Vervoer, Toegankelijkheid Gebouwen (Horeca, en winkels), Toegankelijkheid Openbare Ruimte, Toegankelijkheid informatievoorziening gemeente & WIJeindhoven en WMO voorzieningen.

 

Deze uitgewerkte inventarisatie is tijdens de zogenaamde A-avond (Raads-informatieavond) voor Wethouder Richters en verschillende gemeenteraadsleden van de gemeente Eindhoven gepresenteerd op 28 maart j.l.
Er waren complimenten voor de uitgebreide presentatie. Veel raadsleden waren van mening dat dit stuk zou kunnen dienen als Plan van Aanpak.

Hoe nu verder?
We houden u op de hoogte hoe de bevindingen en actiepunten worden opgepakt. En hoe we dit vorm kunnen geven in Eindhoven. Zodat we uiteindelijk kunnen zeggen:
“In Eindhoven doet iedereen mee”!!!
Via onderstaande links kunt u het verslag lezen en de gegeven presentatie bekijken.

Verslag A-avond VN verdrag

Hand-out voor aanwezigen_27 maart

Maart 2017

 

 

 

 

Eindhovense aandacht voor VN-verdrag

De PvdA heeft 31 mei j.l een motie ingediend om te komen tot een Eindhovense Inclusie Agenda. Hierover is uitvoerig overleg geweest met ons Platform. De motie werd raadsbreed gedragen. Met het ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking krijgen de gemeenten de verplichting locaal incluciebeleid in- en uit te voeren. De ratificatie heeft grote gevolgen voor regels rond toegankelijkheid van o.a openbare ruimten, mobiliteit en verkiezingen. Ook wordt de gemeente verplicht plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO te beschrijven.

In de motie zoals ingedien aan het college is verzocht zo snel mogelijk met de doelgroepen en hun organisaties in overleg te gaan over het opstellen van een Eindhovense Inclusie Agenda en de betrokken doelgroepen te vragen of zij vinden of alles in Eindhoven goed is geregeld en werkelijk alles als inclusief ervaren wordt.

Wethouder Renate Richters “omarmt” de motie maar brengt een nuance aan: er komt geen agenda als apart beleidsstuk, het dient ingebed te worden in andere onderdelen van het huidige beleid. De motie is aangehouden tot er een Plan van Aanpak is opgesteld, dit zal gebeuren door het PGE, gemeente en ondersteuning door stichting ZET in het derde kwartaal van 2016. PvdA en PGE blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. We houden u op de hoogte!!!!

Hieronder vindt u de motie:

Motie Inclusie Agenda

Mei 2016

 

 


Nieuws

Participatiewet zet generatie jongeren met een beperking aan de kant

De Participatiewet heeft op meerdere vlakken de situatie voor mensen met een beperking verslechterd. De bestaanszekerheid is afgenomen en de…

Lees meer...

Wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’ flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en mantelzorgers

Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke achteruitgang betekent in de…

Lees meer...

Alarmnummer 112 toegankelijk: het kwartje begint te vallen

Vandaag, 11 februari (11-02), is het Europese 112-dag. Vorig jaar riep Ieder(in) op 112-dag op het alarmnummer 112 bereikbaar te…

Lees meer...

Privacyverklaring Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
Realisatie en ontwerp website: Stichting Supportpunt Eindhoven