Organisatie

Het PGE kent een structuur die het best omschreven kan worden aan de hand van de volgende drie groepen:

Zoals in de statuten is vastgelegd, wordt het PGE geleid door het PGE-bestuur.

 

Bestuur van Stichting PGE

Uitgangspunt:

Stichting PGE hanteert als principe dat chronisch zieken of mensen met een beperking zelf het beste weten wat goed voor hen is.

 

Werkwijze:

Dit uitgangspunt komt in het werk van PGE tot uitdrukking, doordat de werkgroepen die de basis van PGE vormen, bestaan uit vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de doelgroep zelf.

De werkgroepen maken plannen en  voeren die uit, ondersteund door de beroepskrachten van Stichting PGE.

 

Taken bestuur:

Voor het bestuur betekent dit dat zijn werk vooral een toezichthoudend karakter heeft.

 

Concrete taken van het bestuur zijn:

 

Gemeente Eindhoven als bondgenoot

Het PGE ziet de gemeente Eindhoven als haar belangrijkste bondgenoot. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen met een handicap of chronische ziekte evenveel kansen en mogelijkheden hebben als andere burgers, wordt immers steeds meer aan de gemeente overgelaten. Het is dus enorm belangrijk dat de gemeente heel goed op de hoogte blijft van alle – letterlijke en figuurlijke – obstakels die gehandicapte of chronisch zieken tegenkomen in hun omgeving.

 

Samenwerking en informatie uitwisseling met andere organisaties

Het PGE is voorstander van het aangaan van samenwerking met andere organisaties. Voor uitvoering van haar activiteiten zal PGE, indien inhoudelijk gewenst, erop uit zijn om samenwerking met andere organisaties aan te gaan óf betrokken zijn bij Overleggen van belang voor onze achterban. Organisaties die op dit moment bij het PGE actief, dan wel op afstand, betrokken zijn bij het PGE, overleggen waar PGE bij betrokken is zijn o.a.; Stichting Overleg Ouderenorganisaties Eindhoven (http://www.ovoeindhoven.nl), Witte Raaf Eindhoven (http://www.witteraafeindhoven.nl), Medipoint (http://www.medipoint.nl), KBO-kring Eindhoven (http://www.kbobrabant.nl), Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuners (http://www.socos.nl), Eindhoven 247 (http://www.eindhoven247.nl) (Trefpunt Groen Eindhoven (http://www.trefpuntgroeneindhoven.nl), Fietsersbond Eindhoven (http://www.eindhoven.fietsersbond.nl) TU-Eindhoven (http://www.tue.nl), Reizigersoverleg Brabant, (http://www.reizigersoverlegbrabant.nl), Consumentenplatform Taxbus, (http://www.taxbus.nl), Fontys Eindhoven (http://www.fontys.nl)


Nieuws

Fietspaden in centrum Eindhoven worden voor de veiligheid toch rood

EINDHOVEN – Het was de bedoeling dat ze grijs zouden worden, de fietspaden in het centrum van Eindhoven. Maar dat…

Lees meer...

Zorg van gemeenten steekt slecht af bij medische zorg

Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het…

Lees meer...

Uitspraak: gemeente mag mensen niet dwingen tot extra lenen

Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke…

Lees meer...

Privacyverklaring Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
Realisatie en ontwerp website: Stichting Supportpunt Eindhoven