Werkgroepen

Toegankelijkheid:

Het doel van deze werkgroep is bevorderen dat de openbare gebouwen en de openbare ruimte in Eindhoven voor iedereen – gehandicapt of niet – goed bereikbaar, goed toegankelijk en goed bruikbaar zijn. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen met een functiebeperking om mee te doen in de Eindhovense samenleving.
Regelmatig toetsen de werkgroepleden of gebouwen met een publieksfunctie aan de toegankelijkheidscriteria voldoen.
Om gelijkwaardig in de samenleving te kunnen participeren moeten alle burgers zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van gebouwen.

De werkgroep toetst gebouwen op BTBU; Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid (nooduitgang/veiligheid) volgens de normen van het Handboek toegankelijkheid.

Om iedereen te informeren over de resultaten van die toetsing is de werkgroep bezig een nieuwe website op te zetten. Op de home page van die website staat het volgende:

Op deze website vindt u informatie over bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid van openbare gebouwen in Eindhoven. U kunt zoeken op naam van een gebouw “in de zoekfunctie” of zoeken via categorieën. Per gebouw geven we gedetailleerde informatie over onder meer de entree, trappen, liften, toiletten, parkeergelegenheid en openbaar vervoer.

De toetsing van openbare gebouwen wordt in 2019 opnieuw ter hand genomen, omdat eerder toetsingen niet meer bruikbaar en volledig zijn vanwege wijzigingen in de toetsingscriteria. Doelstelling is om dit jaar ± 250 openbare gebouwen in Eindhoven te toetsen en de resultaten daarvan op die nieuwe website www.eindhoven-toegankelijk.nl te publiceren.

Let op! Deze website is momenteel nog in een opbouwfase; wij zijn gestart in januari 2019. Als het centrum van Eindhoven is getoetst vermelden wij dit. Daarna gaan we uiteraard verder met het toetsen van andere locaties.

Mobiliteit en Openbare Ruimte

De werkgroep Mobiliteit houdt zich bezig met:
Openbare ruimte en Vervoer voor iedereen. Het thema toegankelijkheid benaderen wij zowel vanuit (openbaar) vervoer als vanuit de openbare ruimte. Ons uitgangspunt hierbij is dat deze zoveel mogelijk voor iedereen, dus ook voor minder validen, visueel gehandicapten en bijvoorbeeld mensen met kinderwagens of rollators goed toegankelijk moeten zijn.

Mobidic-kaart:  In april 2014 heeft Paul Barts, voormalig voorzitter van de werkgroep de 4e editie van de  Mobidic-kaart ontwikkeld. Een handig hulpmiddel om te gebruiken bij uw Gehandicaptenparkeerkaart. Hierop staat wet- en regelgeving betreffende: gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen, auto’s en brommobielen. Een handig hulpmiddel om bij uw gehandicaptenparkeerkaart te bewaren.Sindsdien en tot op heden wordt genoemde Mobidic-kaart bij uitgifte van een Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) door de gemeente afgegeven!

Handboek Toegankelijkheid 2018: Richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte. Vanuit de Visie Openbare Ruimte en het 10e prestatieveld WMO is de werkgroep “verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte” opgericht. Deze werkgroep bestaat uit o.a. de gemeente Eindhoven, PGE en OVO. Het handboek is bedoelt voor iedereen die zich bezig houdt met de inrichting van de openbare ruimte. Door de nauwe samenwerking tussen de deelnemende organisaties en betrokkenen van de verschillende diensten zijn haalbare richtlijnen opgesteld.

Public Relations

De werkgroep ondersteunt de werkgroepen, bestuur en bureau van het PGE met communicatiemiddelen. Denk hierbij aan visitekaartjes, folders, flyers voor activiteiten en ondersteuning bij bijeenkomsten. De website en Facebookpagina worden doorlopend bijgewerkt met nieuwe informatie, nieuwsberichten en fotomateriaal.  Als er activiteiten van de werkgroepen zijn zorgt PR voor  actiemateriaal. Voor het up to date houden van de informatie voorziening zijn zij grotendeels afhankelijk van de input van de werkgroepen en bestuur.


Nieuws

Toegankelijkheid gemeentewebsites scoort onvoldoende

Slechts 23 procent van de homepagina’s van gemeentewebsites is toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Stuurlui naar de digitale…

Lees meer...

Week van de Toegankelijkheid filmpje “Mijn vrijheid is mijn hulphond”

Deze week is het de Landelijke Week van de Toegankelijkheid. In het kader van deze week hebben wij een filmpje…

Lees meer...

SERVICEMIDDAG MEDIPOINT

Dinsdag 1 oktober heeft hulpmiddelenleverancier Medipoint van 11.30 tot 13.30 uur een servicepunt in Wijkcentrum De Mortel, Savoiepad 14 te…

Lees meer...

Privacyverklaring Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
Realisatie en ontwerp website: Stichting Supportpunt Eindhoven