Wie is stichting PGE en waar staan wij voor?

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle Eindhovenaren met een lichamelijke en/of chronische ziekte. Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Wilt u meer weten over onze activiteiten? Kijk dan in ons Jaarverslag 2017

 

Is uw evenement toegankelijk? Klik dan op de volgende link: Voorwaarden voor een Toegankelijk evenement.

Stelling

Hulp nodig bij een gesprek met WIJeindhoven?  

Zie de flyer “Onafhankelijke Clientondersteuning”

(gratis)  

Het laatste nieuws

SCP: Minder mensen aan het werk door Participatiewet

Door de invoering van de Participatiewet en het geleidelijk verdwijnen van de sociale werkplaatsen, is de kans op een baan…

Lees meer...

Baankans mensen met beperking afgenomen sinds invoering participatiewet

De baankans voor mensen die voor de invoering van de participatiewet nog op de wachtlijst voor een plek bij een…

Lees meer...

Uitzonderingssticker voor uw grijze- of groen afvalbak

Huisvuil aan de straat zetten. Het lijkt iets simpels, maar voor veel mensen is het een zware klus. Vooral als…

Lees meer...

Realisatie en ontwerp: Stichting Supportpunt Eindhoven