Wie is stichting PGE en waar staan wij voor?

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle Eindhovenaren met een lichamelijke en/of chronische ziekte. Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Wilt u meer weten over onze activiteiten? Kijk dan in ons jaarverslag 2016

 

Is uw evenement toegankelijk? Klik dan op de volgende link: Voorwaarden voor een Toegankelijk evenement.

Stelling

Hulp nodig bij een gesprek met WIJeindhoven?  

Zie de flyer “Onafhankelijke Clientondersteuning”

(gratis)  

Het laatste nieuws

Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens analyseerde het kabinetsvoornemen om loondispensatie in te voeren. De analyse laat geen…

Lees meer...

Actie “Houd de lijn vrij”

Dat deze actie nodig is bewijst deze foto wel. ‎Marten van Doorn‎ heeft zojuist een sticker “Houd de lijn vrij”…

Lees meer...

Breed verzet tegen loondispensatie

De Sociale Alliantie sluit zich aan bij het verzet tegen het kabinetsplan voor loondispensatie. Met dit plan worden de arbeidsvoorwaarden…

Lees meer...

Realisatie en ontwerp: Stichting Supportpunt Eindhoven