Het Platform PGE is definitief gesloten met ingang van 22 februari 2021. Er is een soort “Klankbordgroep TGH”, met een aantal ex vrijwilligers van het PGE in de maak; deze zal voorlopig ondergebracht worden bij de gemeente Eindhoven. Heb je vragen; dan kun je contact opnemen met Yunus Balci = y.balci@eindhoven.nl 06-421 992 69

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle Eindhovenaren met een lichamelijke en/of chronische ziekte. Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

” De gemeente Eindhoven heeft te kennen gegeven de werkzaamheden van het PGE over te nemen. Ze wil daarbij graag een beroep doen op de PGE vrijwilligers.

Meer weten? Lees de Brief aan de raad over opheffing Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven  en neem voor verdere informatie contact op met de gemeente Eindhoven”

 

Is uw evenement toegankelijk? Klik dan op de volgende link: Voorwaarden voor een toegankelijk evenement

Bent u op zoek naar een Toegankelijk Toilet in de Binnenstad van Eindhoven? Hier een overzicht: Rolstoeltoegankelijke Toiletten Binnenstad Eindhoven

Stelling

Hulp nodig bij een gesprek met WIJeindhoven?  

Zie de flyer “Onafhankelijke Clientondersteuning”

(gratis)  

Het laatste nieuws

Privacyverklaring Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
Realisatie en ontwerp website: Stichting Supportpunt Eindhoven